HKS

Speakers program HKS – Pedijatrijska onkologija

Harvard klub Srbije je u okviru “Speakers program”-a imao čast da ugosti eminentne svetske i domaće stručnjake iz oblasti dečije onkologije, predstavnike udruženja roditelja dece obolele od raka, kompanija koje se bave proizvodnjom i prometom lekova i medicinskih aparata, prijatelje i članove Kluba.

Uvodnu reč dale su alumnistkinja Harvard koledža dr Leslie Lehmann, medicinska direktorka u Bostonskoj dečijoj bolnici i Irini Albanti, direktor Globalne zdravstvene inicijative pri Dana-Farber/Bostonskom dečijem centru za poremećaje krvi i rak, jednoj od bolnica na kojima se u okviru Univerziteta Harvard održava nastava.

U razgovoru su učestvovali i lekari specijalisti iz Instituta za zdravstvenu zaštitu majke i deteta Srbije, Instituta za onkologiju i radiologiju Srbije i Univerzitetske klinike Tiršova, dr Dragan Mićić, dr Lejla Paripović, dr Ana Jovićević i dr Dragana Janić, kao i Vladica Rakić, regionalni finansijski direktor kompanije ROCHE.

Učesnici su se saglasili da je najsnažniji stub celokupnog zdravstvenog sistema stručnost i posvećenost lekarskog osoblja. Sa druge strane, istaknuto je da postoji značajan prostor za poboljšanje u načinu upravljanja zdravstvenim sistemom i zdravstvenim institucijama, kao i adekvatnom planiranju nabavki lekova i potrebnih medicinskih sredstava. Spomenuto je da je među zemljama regiona, poredeći po izdvajanjima za zdravstvo u odnosu na društveni proizvod, Srbija u samom vrhu.

Takođe, rečeno je da je Srbija, u odnosu na ostale evropke zemlje, u sredini liste po  učestalosti pojave raka, ali je sa, druge strane, čak druga po smrtnosti od maligniteta, odmah iza Mađarske. Istovremeno je ukazano na potrebu uvođenja savremenijih terapija, koje trenutno nisu dostupne korisnicima zdravstvene zaštite u Srbiji.

Posebno je skrenuta pažnja da su primarna istraživanja čiji bi cilj bila identifikacija neefikasnosti u upravljanju zdravstvenim sistemom i njegovim delovima retkost, a da gotovo uopšte nema organizovanog sistemskog praćenja statističkih podataka u pedijatrijskoj onkologiji što značajno umanjuje mogućnost da se uoče sistemske neefikasnoti i izvrše promene kako bi se povećala efektivnost lečenja dece obolele od raka.

Zajedno sa predstavnicima udruženja roditelja dece obolele od raka “Zvončica” i “NURDOR”, članovi i prijatelji Harvard kluba Srbije dogovorili su se da nastave dalje kontakte, a da se kroz širenje svesti o problemu i njegovim uzrocima, utiče na što skorije prilagođavanje politike zdravstvene zaštite u Srbiji, koja bi se bazirala na utvrđenim činjenicama i stvarnim potrebama.

U tom smislu, pozivaju se svi donatori koji su spremni da, u saradnji sa referentnim zdravstvenim institucijama, započnu projekte iz ove oblasti koji će doprineti smanjenju smrtnosti dece obolele od raka.

Najnovije objave