HKS

O nama

Harvard klub Srbije osnovan je 29. juna 2004. godine kao neprofitno udruženje građana i deo je mreže udruženja diplomiranih studenata Harvard Univerziteta. U svetu postoji više od 150 Harvard klubova, od kojih srpski klub broji oko 50 registrovanih aktivnih članova, od kojih su više od polovine stalni rezidenti u Srbiji, dok se još 200 Harvard diplomaca nalazi u inostranstvu.

Od osnivanja kluba smo organizovali niz društvenih, obrazovnih i regrutnih događaja. Članovi našeg kluba su diplomci osnovnih i postdiplomskih programa iz raznih oblasti, uključujući pravo, biznis, političke nauke, javno upravljanje, medicinu, arhitekturu i mnoge druge. Među njima su preduzetnici, lideri civilnog društva, diplomate, ministri vlade, novinari, edukatori i umetnici.

Pored pripadnosti Harvardu, koji se smatra neprikosnovenim hramom znanja u svetu, srpski članovi Harvard kluba takođe dele snažnu veru u meritokratiju i želju da promovišu ideju da se, kroz rad, trud i pre svega znanje, može unaprediti ne samo lična budućnost, već i društvo u celini, bez obzira na poreklo i materijalno stanje.

Statut Kluba/Articles of Association možete preuzeti na sledećim linkovima:

Naša misija

Harvard klub Srbije je mesto susreta svih stanovnika Srbije i posetilaca koji su studirali ili pohađali program na Harvardu. Cilj kluba je da služi Harvardovim diplomcima širom Srbije, održava članove u kontaktu jedne s drugima i njihovom matičnom fakultetu, te da promoviše vrednosti i misiju Harvarda.

Naša svrha

Opšti cilj Harvard klubova je da unaprede uzajamno blagostanje Harvarda i diplomaca tako što će:

  • Pružiti prilike za susrete alumnih članova, roditelja studenata i prijatelja Harvarda i poslužiti kao zagovornici, artikulirajući ulogu i pravac Univerziteta,
  • Promovisati i povećati ugled Univerziteta u zajednici kroz klupske programe,
  • Pružiti mogućnosti alumnim članovima da ostanu povezani sa Univerzitetom i da služe Univerzitetu,
  • Podsticati doživotno učenje, intelektualno obogaćivanje, profesionalni rast i socijalnu interakciju kroz forume kontinuiranog obrazovanja i razvoja,
  • Privlačiti najtalentovanije pojedince iz celog sveta na Harvard.

Registrovani smo kod Ministarstva za ljudska prava Srbije kao građanska neprofitna organizacija.

Naši partneri

Harvard klub Srbije postao je član Američke privredne komore u Srbiji i član Udruženja Fulbright Alumni. Takođe sarađujemo sa Ambasadom Sjedinjenih Američkih Država u Srbiji, Kokalis programom za jugoistočnu Evropu Harvard Univerziteta i oslanjamo se na podršku Udruženja alumnih članova Harvarda i drugih Harvard klubova i programa.